2017 – 2018 7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 41,42,43,44,45 Soru Cevapları

img

İçinde bulunduğumuz 2017 -2018 eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz tarafından en çok merak edilen konulardan birisi Türkçe ders kitabında çözmüş oldukları soruların çözümleridir. Bu yazımızda Cumhuriyet’in Temeli konusunda öğrenmiş olduğunuz bilgileri 2017 – 2018 7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 41,42,43,44,45 Soru Cevaplarına göz atarak pekiştirebilirsiniz.

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 41 Soru Cevapları

Aşağıdaki kelimeleri metinden bulunuz. Bu kelimelerin metinde gerçek anlamda mı yoksa mecaz anlamda mı kullanıldığını İlköğretim Türkçe Sözlük’ünden yararlanarak belirleyiniz. Mecaz anlamda kullanılanları, gerçek anlamlarıyla birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:

program

 • Mecaz: İzlenecek yol haritası
 • Gerçek: Dilimize Fransızcadan geçmiş bu kelime, çizelge anlamına gelmektedir.

aydınlatmak

 • Mecaz: İnsanların bilinçlerini açarak onlara doğru yolu göstermek
 • Gerçek: Işık ile görünür hale getirmek

sağlam

 • Mecaz: Sağlıklı, sıhhatli
 • Gerçek: Dayanıklı, bozulmamış

görev

 • Mecaz: İzlenilmesi gereken yol
 • Gerçek: Vazife, iş

yansıma

 • Mecaz: Örneğin anne babalarımızın huyların bizlere yansıması
 • Gerçek: Bir görüntünün bir taban üzerine yansıması işi

eğitim

 • Mecaz: Toplumun aydınlatılması
 • Gerçek: İnsanların bazı konularda yetenek sahibi olabilmesi adına yardım edilmesi

doğmak

 • Mecaz: Bazı konularda aydınlanmak, yeniden ayağa kalkmak
 • Gerçek: Bir canlıdan diğer bir canlının hayat bulması

yıkıcı

 • Mecaz: Örneğin bir kültürel bir değerin yok edilmesi
 • Gerçek: Bir yapının çeşitli aletler yardımı ile ortadan kaldırılması

kültür

 • Mecaz:
 • Gerçek: İnsanın sahip olduğu maddi ve manevi değerler bütünü

millî

 • Mecaz:
 • Gerçek: Çeşitli milletlerin sadece kendisine has olan değerler bütünü

sürükleyici

 • Mecaz: İlginin, alakanın devam etmesi durumu
 • Gerçek: Sürükleme eylemini gerçekleştiren kişi veya alet

açık

 • Mecaz: Çalışır durumda olan, 2- deniz kıyısının uzak kısımları.
 • Gerçek: Kapalı olmayan

Cümlelerim

 • Cevap:
 1. ”Bu programa göre ilerleyeceğiz.”
 2. ”Öğretmen, çevresindekileri aydınlatır.”
 3. ”Tamir ettikten sonra sapasağlam oldu.”
 4. ”Bu benim görevim.”
 5. ”Çukur aynadaki yansımam çok ilginç görünüyordu.”
 6. ”Eğitim Türk milleti için her zaman önemli olmuştur.”
 7. ”Yavru bir ceylan doğurdu.”
 8. ”Bu sözleri çok yıkıcıydı.”
 9. ”Kültürel değerlerimizden vazgeçemeyiz.”
 10. ”Milli takım bu yıl da başarısız oldu.”
 11. ”Yeni aldığım kitap son derece sürükleyici.”
 12. ”Açıkça söylüyorum, bu konuda seni desteklemiyorum.”

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 42 Soru Cevapları

Atatürk’ün aşağıdaki özdeyişinde koyu yazılan kelime gruplarının cümleye kattığı anlama dikkat ediniz. Bu özdeyişte ne anlatılmak istendiğini açıklayınız.

“Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni niteliği ve buyuk medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.

 • Cevap: Yapılacak yeni hamleler ile unutulmuş olan Türklük değerleri tekrardan yeni bir medeniyet oluşturacak kadar ilerleyecektir.
 • 3. ETKİNLİK

  Aşağıdaki metinde bırakılan boşluklara metnin anlam akışına uygun kelimeler getiriniz.

  Cevap:

  1. Boşluğa gelecek kelime: MİLLİ
  2. Boşluğa gelecek kelime: MEDENİYET
  3. Boşluğa gelecek kelime: GÖRENEKLERİ
  4. Boşluğa gelecek kelime: TOPLUMUN
  5. Boşluğa gelecek kelime: MİLLİ BİRLİK
  6. Boşluğa gelecek kelime: GELİŞTİREREK
  7. Boşluğa gelecek kelime: KULLANMAK
  8. Boşluğa gelecek kelime: KÜLTÜRLÜ

  4. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 43 Soru Cevapları

“Hayatımızda, Atatürk’ün fikirlerini rehber olarak kullanmayı başarabiliyor muyuz?” konusuyla ilgili bir yazı yazınız. Yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Atatürk, Türk insanına her anlamda yol gösterecek, gelecekte onların ufkunu açacak pek çok söz söylemiş ve söylediği sözleri de davranışlarıyla desteklemiştir. Her bir Türk genci, içerisinde bulunduğu zor durumlardan, Atatürk’ü örnek alarak, onu anlayarak kolaylıkla çıkabilecektir. Atatürk, elde ettiği başarıların yanı sıra sahip olduğu disiplin, azim ve zekâ ile onu anlayabilen herkese yol göstermeyi başarmıştır.

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 44 Soru Cevapları

Aşağıdaki metinde bazı yazım yanlışları yapılmıştır. Bu yazım yanlışlarını düzeltme sembollerinden yararlanarak düzeltiniz. Ayraçlarla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

 • Cevap:

Aslan, fareyi görünce çok şaşırmış .  Fare, şaşkın bakan Aslan’a seslenmiş ”Lütfen yardım edin banaEmin olun;  iyiliğinizi karşılıksız bırakmam.” Aslan, Fare’nin sözlerine gülmüş.  Sen mi?” demiş, sonra devam etmiş sözlerine; ”Karşılığını ödemeyeceksin diye sana yardım etmeyeceğimi mi sandınKrallara yakışan karşılık beklemeden yardım etmektir.” Bu sözlerin ardından Fare’yi düştüğü su birikintisinden kurtarmış. Fare teşekkür ederek ayrılmış oradan.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri olumlu ya da olumsuz biçimleriyle çekimleyiniz ve cümleleri yeniden yazınız.

Cevap:

 • Onlara yardım etmekle doğru bir davranışta bulundun.
 • O, derslerine düzenli olarak çalışmıyor.
 • Yiyecekleri açıkta bırakma.
 • İnsanlarla sık sık görüşürüm.
 • Odaya girip koltuğa oturduğumu hatırlıyorum.

7. ETKİNLİK

“gelmek, bilmek, kapatmak, almak, gitmek” fiillerini soru ve olumsuz soru biçimleriyle çekimleyerek aşağıdaki bölümlere örnekteki gibi yazınız.

 • Cevap:

gelmek

 • SORU: Babam eve geldi mi?
 • OLUMSUZ SORU: Abim daha gelmedi mi?

bilmek

 • SORU: Bu sorunun cevabını biliyor musun?
 • OLUMSUZ SORU: Bu soruyu bilmiyor musun?

kapatmak

 • SORU: Kapıyı kapatır mısın?
 • OLUMSUZ SORU: Pencereyi kapatmadan mı çıkmış?

almak

 • SORU: Bir ekmek alabilir miyim?
 • OLUMSUZ SORU: Bu oyuncağı bana almayacak mısın?

gitmek

 • SORU: Gitmek istiyor musun?
 • OLUMSUZ SORU: Gitmememiz mi gerekiyor?

8. ETKİNLİK

7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 45 Soru Cevapları

Aşağıdaki parçada fiillerin özelliklerini belirleyerek uygun kutucuklara yazınız.

Sen Keloğlan’ı tanımaz mısın? Onu herkes tanır. Keloğlan hiç yalan söylemez. Padişahın kızı Keloğlan’ı sever mi acaba? Keloğlanın yaşadığı yer bilinmez. O, kötü insanları hep yener.

Olumlu

 • CevapTANIR

Olumsuz

 • CevapSÖYLEMEZ

Soru

 • CevapSEVER Mİ ACABA?

Olumsuz Soru

 • CevapTANIMAZ MISIN?

YAZDIKLARIMI DEĞERLENDİRİYORUM

Yaptığınız etkinliği değerlendirmek amacıyla aşağıda verilen ölçütleri okuyunuz. Kendinize uygun durumu “X” ile işaretleyerek doldurunuz.

 • Cevap:

Evet – Kısmen – Hayır

 • Yazıma konunun ve turun özelliğine uygun bir giriş yaptım. ()
 • Yazımda sebep-sonuç ilişkileri kurdum. ()
 • Yazımda amaç-sonuç ilişkileri kurdum. ()
 • Tekrara düşmeden yazdım. ()
 • Yazımı etkileyici ifadelerle sonuca bağladım. ()
 • Yazımı bir ana fikir etrafında planladım. ()
 • Yazıma, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık buldum. ()
 • Konuya uygun düşünceyi geliştirme yollarını kullandım. ()

 

Etiketler:, , ,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.