4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 11 Soru Cevapları

img

Matemetik dersi ilkokul öğrencileri için oldukça önemli olan dersler arasında yer almakta. Bu bağlamda doğal sayılar konusunda öğrenmiş olduğunuz bilgileri pekiştirebileceğiniz 4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 11 Soru Cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.


4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Kitabı 11. Sayfa Cevapları Dört Basamaklı Doğal Sayıları Okuyup Yazalım

DOĞAL SAYILAR


Dört Basamaklı Doğal Sayıları Okuyup Yazalım

1- Yandaki modelin belirttiği doğal sayıda binliklerin, yüzlüklerin, onlukların ve birliklerin sayılarını inceleyiniz. Sayıyı yazınız ve okuyunuz. (2.385)

2- Bir çiftlikte bin elli dokuz tane koyun vardır. Koyunların sayısını rakamlarla yazınız. (1.059)
3- Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
a. 3586 Üçbin beşyüz seksen altı
b. 4790 Dörtbin yediyüz doksan
c. 1015 Bin onbeş
ç. 3809 Üçbin sekizyüz dokuz
d. 4077 Dörtbin yetmişyedi
e. 2002 İkibin iki

4- Okunuşları aşağıda verilen sayıları rakamlarla yazınız.
a. Beş bin yüz 5.100
b. Bin iki yüz doksan 1.290
c. Yedi bin seksen altı 7.086
ç. Dokuz bin on iki 9.012
d. Üç bin üç yüz üç 3.103
e. Altı bin yüz altı 6.106

Aşağıdaki sayıları okunuşlarıyla eşleştiriniz.
4146 Dört bin yüz kırk altı
5014 Beş bin on dört
9206 Dokuz bin iki yüz altı
8010 Sekiz bin on

6002 Altı bin iki

Etiketler:, ,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.