5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 144, 145 Soru Cevapları

img

İçinde bulunduğumuz 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz için son derece önemli derslerin başında gelen 5. sınıf matematik dersinde çözmüş olduğunuz soruları 5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 144, 145 Soru Cevapları sayfamızdan kontrol edebilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 144 Cevabı

1) Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.

2) Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini ve okunuşlarını yazınız.

a) 5 tam 50 / 250 = 5,2 => Beş tam onda iki
b) 17 / 20 = 0,85 => Yüzde seksen beş
c) 35 / 4 = 8,75 => Sekiz tam yüzde yetmiş beş
d) 16 tam 3 / 5 = 16,6 => Onaltı tam onda altı

3) Aşağıda verilen ondalık gösterimleri kesir olarak ifade ediniz. Ondalık gösterimlere karşılık gelen günlük yaşamdan örnekler veriniz.

a) 2,5 = ………… b) 0,45 = ………… c) 10,43 = …………
ç) 3,789 = ………… d) 5,123 = ………… e) 8,008 = …………

4) Aşağıdaki tabloda verilen ondalık gösterimlerde farklı renkli rakamların bulunduğu basamak adlarını ve basamak değerlerini yazınız.

Basamak Adı Basamak Değeri
43,568 Onlar basamağı Kırk
0,324 Birler basamağı Sıfır
9,456 Binde birler basamağı Binde Altı
21,21 Yüzde birler basamağı Yüzde bir
5,978 Yüzde birler basamağı Yüzde yedi

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 145 Cevabı 

5) Aşağıda verilen kesir ve modellerden yararlanarak tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

6) Yandaki tabloda verilen rakamlara ve rakamların basamak değerlerine uygun olarak iki ondalık gösterim oluşturunuz. Ondalık gösterimleri tablodaki ilgili boşluğa yazınız.

7) Aşağıda verilen ondalık gösterimlerle ilgili ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(D) 2,346 Yüzde birler basamağında 4 vardır.
(Y) 32,56 Onda birler basamağındaki sayının basamak değeri 0,005’tir.
(Y) 15,103 Binde birler basamağında 0 vardır.
(Y) 83,78 Tam kısmı 78’dir.
(Y) 7,007 Binde birler basamağındaki sayının basamak değeri 7’dir.

 

Etiketler:, , ,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.