6. Sınıf Mega Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 50, 51, 52, 53 Soru Cevapları

img

6. sınıflar için içinde bulunduğumuz 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında ortaokul 6. sınıf öğrencilerine Mega Yayınları Matematik Ders Kitabı okutulacak. Bu bağlamda 6. Sınıf Mega Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 50, 51, 52, 53 Soru Cevaplarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

6. Sınıf Mega Yayınları Matematik Sayfa 50 Ders Kitabı Soru Cevapları

1. Aşağıdaki sayılardan hangisinin çarpanlarının toplamı diğerlerinden büyüktür?
a) 16 b) 18 c) 25 ç) 36 d) 37

36’nın çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ve 36’dır.

2. 20 sayısının çarpanları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanın yanına “D”, yanlış olanın yanına “Y” yazınız

I. Çarpanlarının 5 tanesi çift sayıdır. (Y) 2, 4, 10, 20

II. Tek sayı olan çarpanların toplamı 5’tir. (Y) 1 + 5 = 6
III. 6 tane çarpanı vardır. (D) 1, 2, 4, 5, 10, 20
IV. Çarpanlarının toplamı 42’dir. (D) 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 = 42

3. 48 sayısının tek doğal sayı çarpanlarının toplamını bulunuz.

1 + 3 = 4

4. 18 sayısının 2 katı ile 6 sayısının 6 katı birbirine eşittir.Yukarıdaki ifadede verilen boşluğa uygun sayıyı yazarak doldurunuz.

5. Aşağıdaki sayıların hangi sayılara kalansız bölünebileceğini belirleyip örnekteki gibi tabloya işaretleyiniz.

6. Sınıf Mega Yayınları Matematik Sayfa 50, 51, 52, 53 Ders Kitabı Soru Cevapları

6. Sınıf Mega Yayınları Matematik Sayfa 51 Ders Kitabı Soru Cevapları

6. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.

a) Son basamağı 0 olan sayılar 2, 5 ve 10 ile kalansız bölünebilir.
b) 5’e bölünebilen çift sayıların birler basamağı 0’dır.
c) Bir sayının 10’a bölümünden kalan o sayının birler basamağındaki rakama eşittir.
ç) 9’a tam bölünen bütün doğal sayılar ile de kalansız bölünebilir.
d) 42 sayısı 2 ve 3 ile tam bölündüğü için 6’ya da tam bölünür.

7. 4a8b sayısı 5’e bölünebilen çift bir sayıdır. Bu sayının 9’a tam bölünebilmesi için a sayısı kaç olmalıdır?

Çift sayı olduğundan b = 0 olmalıdır.
4 + a + 8 + 0 = 9’a tam olarak bölünebilmelidir yani 9’un katı olmalıdır. 12 + 6 = 18 
a = 6 

8. 85 sayısı 10 ile bölündüğünde kalan 5 9 ile bölündüğünde kalan 4’tür. Yukarıda verilen sayıları cümledeki noktalı yerlere uygun olacak biçimde yerleştiriniz.

9. a > b > c koşulunu sağlayan, 3’e kalansız bölünebilen en küçük üç basamaklı abc çift doğal sayısını yazınız.

2 > 1 > 0 koşuluna göre  (abc) = 210 

10. (487683)-(53842) çarpımının 10’a bölümünden kalan A, 5’e bölümünden kalan B ise A + B ifadesinin değerini hesaplayınız. 

2 . 3 = 6  A = 6   B = 1  A + B = 6 + 1 = 7

11. 5 ▲ iki basamaklı sayısının asal olması için ▲ yerine gelmesi gereken rakamların toplamı asal sayı mıdır? Bulunuz.

53 ve 59 sayıları asaldır. 
3 + 9 = 12  asal değildir

6. Sınıf Mega Yayınları Matematik Sayfa 52 Ders Kitabı Soru Cevapları

12. 90’a en yakın olan iki asal sayının toplamını bulunuz.

89 + 91 = 180

13. Yanda verilen çarpan ağacına göre; (A : B) + (C : D) ifadesinin değerini bulunuz.

(180 : 90) + (45 : 15) = 2 + 3 = 5

14. Aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını bulunuz.
a) 200 b) 693

200 | 2
100 | 2
50   | 2
25   | 5
5     | 5
1
200’ün asall çarpanları 2 ve 5’tir.
693 | 3
231 | 3 
77   | 7
11   | 11
1
693’ün asal çarpanları 3, 7 ve 11’dir

15. Yanda verilen bölen listesine göre A sayısını hesaplayınız.

72 | 2
36 | 2
18 | 2
9 | 3
3 | 3
1
A = 72 — > 2.2.2.3.3 =72

16. Ortak katlarının en küçüğü 80 olan farklı 2 doğal sayının toplamı en fazla kaçtır?

Sayılar 40 ve 80’dir 40 + 80 = 120

17. 5, 8 ve 9’un ortak katı olan, 1000’den küçük kaç tane doğal sayı olduğunu bulunuz.

5.8.9 = 40.9 = 360
360, 720, 1080, 1440  –> 2 tanedir

6. Sınıf Mega Yayınları Matematik Sayfa 53 Ders Kitabı Soru Cevapları

18. 48 ve 56 sayılarının ortak bölenlerinin toplamını bulunuz.

48’in bölenleri 1,2,3,4,6,8,12,24,48
56’nın bölenleri 1,2,4,7,8,14,28,56
1+2+4+8=15
19. Ortak bölenlerinin en büyüğü 9 olan iki sayıdan biri 36 olduğuna göre diğeri en az kaçtır?
9’dur.  OBEB(9,36)= 9
20. 8 ve 24 sayılarının 100’den küçük ortak katlarından 2 tanesine örnek veriniz. 48, 72
21. Yanda verilen bölen listesinde B ve D sayılarının toplamını bulunuz.
224 | 2
112 | 2
56  | 2
28 | 2
14 | 2
7 | 7
1
224 + 112 = 336

22. A ve B doğal sayılarının 1 ’den başka hiçbir ortak böleni yoktur. A ve B sayılarının neler olabileceği hakkında 2 tane örnek veriniz.

A = 4 ve B = 9
A = 5 ve B = 12
23. Bir limana 6 günde bir araba vapuru, 8 günde bir yolcu vapuru, 9 günde bir yük gemisi yanaşmaktadır. 3 vapur aynı gün limana yanaştıktan kaç gün sonra tekrar birlikte limana yanaşır?
6 8 9 | 2
3 8 9 | 2
3 4 9 | 2
3 2 9 | 2
3 1 9 | 3
1    3 | 3
       1
OKEK(6,8,9) = 23 . 32 = 8 . 9 = 72 sonra limana yanaşır

24. Banu’nun 35 tane cevizi vardır. En az kaç cevizi daha olursa bütün cevizlerini 6’şar ve 7’şer gruplandırabilir?

6 ve 7’nin ortak katı olmalı 
OKEK (6,7) = 42 
42 – 35 = 7
Etiketler:, , ,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.