7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 Soru Cevapları

img

7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Soru Cevapları

SORULAR

1. Aşağıdaki örneklerde noktalı yerleri uygun sözcüklerle (çizgi-sütun-daire) doldurunuz.

• Bir ilin aylar bazında yıllık sıcaklık ortalamasını incelemek isteyen biri …………… grafiği kullanır.
• Türkiye’de yıllara göre marina ve plajlardaki mavi bayrak sayısını grafikle göstermek isteyen bir
araştırmacı ……………………………………. grafiği kullanır.
• Türkiye’de termik, hidroelektrik, rüzgâr ve doğal gaz santrallerinde üretilen yıllık elektrik miktarını karşılaştırmak isteyen bir kişi ………………………………….. grafiği kullanır.

2. Doğrusal bir yolda geri dönmeden ilerleyen bir bisikletlinin harekete başladıktan sonraki her saatte aldığı yol aşağıdaki tabloda verilmiştir.

7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 200 Soru Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 201 Soru Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı 

A) Aşağıdaki ifadelerde istenenleri yapınız.

1) Yandaki şekilde açılar numaralandırılmıştır.
olduğuna göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz. •*
Yöndeş Açılar
Ters Açılar
İç Ters Açılar
Dış Ters Açılar
Bütünler Açılar

2) Yandaki şekilde verilenlere göre d ile – doğruları ile gösterilen caddelerin parelel olup olmadığını belirleyiniz.

B) Aşağıdaki sorularda doğru cevaba ait seçeneği işaretleyiniz.

1) Yandaki şekilde d1 // d2 dir. Verilenlere göre x kaç derecedir?
A) 72° C) 81° B) 76° D) 84°

2) Yandaki kitaplık modelinde kitaplar birbirine paralel olarak yerleştirilmiştir. Verilenlere göre x kaç derecedir?
A) 32° B) 36° C) 40° D) 44°

7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 201 Soru Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 202 Soru Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı 

3) Yandaki şekilde [AB // [CD’dır. m(BAC) = 76° olduğuna göre m(ACD) kaç derecedir?
A) 104° B) 108° C)112° D)116°

4) Yandaki şekilde hemzemin geçit verilmiştir. Verilenlere göre b – a farkı kaç derecedir?
A) 15° B) 18° C) 20° D) 30°

5) Yandaki şekilde [AB // [DE, m(CAB) = 120° ve m(ACD) = 90° olduğuna göre m(CDE) kaç derecedir?
A) 130° B) 140° C)150° D)160°

6) Yandaki şekilde [BA // [DE, m(EDC) = 25° ve m(ABC) = 120° olduğuna göre m(BCD) kaç derecedir?
A) 75° B) 80° C) 85° D) 90°

7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 202 Soru Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 203 Soru Cevapları

9. Yanda verilen tabloda, 7B sınıfı öğrencilerinin matematik dersi birinci sınavından aldıkları puanlar verilmiştir. Tabloya göre;

a. Bu sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları puanların ortalamasını bulunuz.
b. Öğrencilerin matematik sınavından aldıkları puanların ortanca ve tepe değerlerini bulunuz.
c. Sınıfın başarı durumunu yorumlayınız.

10. Yanda verilen tabloda, bir sınıftaki öğrencilere sevdikleri dersler sorulduğunda tablodaki veriler elde edilmiştir. Tabloya göre en çok sevilen dersin bulunabilmesi için ortalama, ortanca ve tepe değerlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur? Açıklayınız.

7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 203 Soru Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 204 Soru Cevapları

SORULAR

1. Bahçıvan, bahçeye bir çam fidanı dikmiştir. Bu fidanın yıllara göre boyu yandaki tabloda verilmiştir.
a. Tablodaki verilere ait çizgi grafiğini oluşturunuz.
b. Tablodaki verileri sütun grafiği ile göstermek uygun olur mu? Neden?
c. Çam fidanının 6. yıldaki boyunu tahmin ediniz.

2. Yukarıdaki tablo, Ankara’da 2007-2010 yılları arasında kış döneminde havadaki SO2 değerlerini göstermektedir. Bu verileri uygun bir sütun grafiğinde göstererek grafiği yorumlayınız.

3. Meral Hanım’ın mayıs ayında kredi kartı ile yaptığı harcamalara ait döküm yandaki tabloda verilmiştir.
a. Her bir harcama çeşidinin mayıs ayı içerisindeki tüm harcamalardaki yüzdesini bulunuz.
b. Mayıs ayı harcamalarına ait daire grafiği oluşturunuz.
c. Verileri sütun ve çizgi grafiği ile gösteriniz. Bu grafik çeşitlerinin bu verileri göstermek için uygun olup olmadığını
açıklayınız.

7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 205 Soru Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 206 Soru Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Soru Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 208 Soru Cevapları

7. Sınıf Gizem Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 209 Soru Cevapları

 

Etiketler:, , ,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.