8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 Soru Cevapları

img

Hepimizin bildiği gibi 8. sınıf öğrencileri için Matematik dersi en önemli derslerden birisi olarak gözler önüne gelmektedir. Bu bağlamda 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 Soru Cevaplarına sitemiz üzerinden kolayca ulaşarak cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 212 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı 

Aşağıda verilen doğru denklemlerini, y = mx + n şeklinde yazıp eğimlerini bulunuz.
a) x – y + 5 = 0
b) 2x – y – 6 = 0
c) 2x + y – 4 = 0 ç) x + 2y – 2 = 0
d) 3x + 6y – 6 = 0

Denklemi y = mx + 3 olan doğrunun A(- 1, + 2) noktasından geçmesi için eğim (m) ne olmalıdır?

Aşağıda grafikleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi negatiftir?

y = – 4x denklemine sahip olan doğrunun eğimi, aşağıdakilerden hangisidir?

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 213 Soru Cevapları

Denklemi y = 2x – 4 olan doğrunun grafiğini, yandaki kareli kâğıda çizerek eğimini bulunuz. Eğimi “%” sembolüyle ifade ediniz.

y = ax + b biçimindeki bir denklemle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bir doğru denklemidir. A(0, b) bu denkleme ait bir noktadır.
B) B(-—, 0) bu denkleme ait bir noktadır.
C) Bu denklemin grafiğini çizmek için koordinat düzleminde iki nokta belirlenmelidir.
D) Eğimi, m = -a ’dir.

Yanda grafiği verilen d doğrusu için aşağıda istenilenleri bulunuz.
a) Yanda verilen d doğrusunun eğimini bulunuz.

b) Eğimi yüzde ve ondalık kesirle ifade ediniz

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 213 Soru Cevapları.

 

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 214 Soru Cevapları

Aşağıdaki cümlede noktalı yerleri tamamlayınız.
Bir yüzey ya da doğru üzerinde, birim uzaklıktaki iki nokta arasındaki yükselme, alçalma değerine ……………….denir ve “m” ile gösterilir. m = ………………………… şeklide ifade edilir.

Yanda grafiği verilen d doğrusunun eğimi, aşağıda verilenlerden hangisidir?

…. 0 doğrusu üzerinde olduğuna göre doğrunun eğimi, aşağıdakilerden hangisidir?

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı 

ax + by + 2 = 0 doğrusunun eğimi 2 ise -ja aşağıdakilerden hangisine eşittir

Aşağıda denklemi verilen doğrulardan eğimi en küçük olan doğru hangisidir?

A) y = x B) y = 2x + 2 C) y – 2x + 1 = 0 D) – x – y = 1

Denklemi 2x + 3y – 12 = 0 olan doğrunun grafiğini çizerek eğimini bulunuz.

Aşağıda grafiği çizilmiş olan doğrulardan hangisinin eğimi 1’den farklıdır.

Aşağıda denklemleri verilen doğruların eğimlerini bulunuz.

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 215 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 216 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 217 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı 

Denklemimizde eşitliğin sağ tarafına eklenmesi gereken sayıyı ekleyerek işlemi yapınız. Yaptığınız işlemi şeffaf kesir kartı üzerinde modelleyerek gösteriniz. İşlem sonucunda hangi rasyonel sayıyı bulduğunuzu açıklayınız.

Bilinmeyene karşılık gelen rasyonel sayı kaçtır?

Siz de x + — = -6 denklemini şeffaf kesir kartlarıyla modelleyerek x’in değerini bulunuz. Çözümünü yaptığınız denklemin doğruluğunu nasıl gösterirsiniz? Açıklayınız.

ALIŞTIRMALAR

ALIŞTIRMALAR

1- Aşağıdaki denklemleri sağlayan x değerlerini bulunuz.

a) (1/2) x = 5

x/2=5 ise x = 2 . 5 = 10

b) x/7 = 2/9

9x= 2 . 7 => x = 14/9

c) -(x/6) = 5/6

içler dışlar çarpımı yapılır -6x = 5 . 6 => x= 30 / (-6) = -5 

ç) (3/4)x = 1/2

6x = 4 => x = 6/4 = 3/2

d) 3x/4 = 1/4

12x = 4 => x = 4/12 = 1/3

e) 5x/6=7/6

5x = 7 => x = 7/5

2- Aşağıdaki denklemleri sağlayan x değerlerini bulunuz.

a) (3/5)x – 1/5 = 2/5

3x-1=2 (paydalar eşit olduğundan)  3x=3 => x=1

b) (-2x/3) + 1 = 1/3

(2x+1)/3=1  2x+1=3  => x= 1

c) 2 / (2x-10) = 1 / 10

20 = 2x-10 => 30 = 2x => x = 15

ç) 3x / 4 + 1 / 3 = 2

paydalar eşitlenir

9x / 12 + 4/12 = 24/12 => 9x + 4 = 24 => x = 20/9

d) 3x/2 – 2x/5 = 11/10

15x/10-4x/10=11/10 => 11x = 11 => x = 1

e) x/2 – 4 = 2x/5 + 2

5x-40 = 4x+20 => x = 60

3- (3x + 1/4) • 1/6 – (2x + 1/6) • 1/4 denklemini sağlayan x değerini bulunuz.

3x/6+1/24=2x/4+1/24 (çarpma işlemi yapılır)
x/2=x/2 (1/24 ler birbirini götürür)
x = R (Tüm reel sayılar olabilir)

4- 2(x + 1/4 ) – 1/3 + 2x denklemini sağlayan x değerini bulunuz.

2x+2/4 = 1/3+2x
2/4=1/3 (böyle bir şey imkansız olduğundan)
Ø = x

5- 32 cevizi iki kardeş paylaştı. Bu paylaşımda; küçük kardeş, büyük kardeşin aldığı ceviz sayısının yarısından 5 fazla ceviz aldı. Paylaşıma göre büyük kardeş kaç tane ceviz aldı?

Küçük kardeşin aldığı ceviz sayısı = K
Büyük kardeşin aldığı ceviz sayısı = B olsun.
K + B = 32 olarak verilmiştir.
B = 32 – K (*Bir sonraki denklemde B gördüğümüz yere bu değeri yazacağız.)
Küçük kardeşin büyük kardeşin aldığı ceviz sayısının yarısından 5 fazla ceviz alması durumu aşağıdaki denklem ile gösterilir.
K = (B/2) + 5
K – 5 = B/2
B = 2K – 10
= 32 – K
32 – K = 2K – 10
3K = 42
K = 14 olur.
K + B = 32
14 + B = 32
B = 18 olarak bulunur.

6- Bir bahçedeki elma ve armut ağaçlarının sayısı 45’tir. Bahçedeki elma ağaçlarının sayısının 1/5’i, 5 armut ağaçlarının sayısının 1/4 ’üne eşittir. Bu duruma göre bahçedeki elma ve armut ağaçlarının sayısını bulunuz.

Elma sayısı=e
Armut sayısı=a
e/5 = a/4
4e = 5a
4e-5a = 0
e+a = 45 (5 ile çarpılır)
5e+5a = 225
4e-5a = 0
9e = 225
e = 25
a = 45-25 = 20

7- Aşağıdaki denklemlere uygun problemler kurunuz.

a) x – 1/2 = 7/8

b) 2x/8 = 9

Uzunluğu bilinmeyen kumaşın 8’te üçü 9 metre olduğuna göre tüm kumaşın uzunluğu kaç metredir? (cevap= 24 metre)

c) 1/2x • (x + 4) – 1

Mert aklından bir sayı tuttuktan sonra arkadaşlarına sayıyı bilmeleri için şu bilgileri verir: ‘tuttuğum sayının 4 fazlası 2 katına eşittir.’ Bu sayı nedir? (cevap=4)

 

Etiketler:, , , ,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.