8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 Soru Cevapları

img

8. sınıflar için son derece önemli derslerden birisi olan matematik dersinde çözdüğünüz soruları pekiştirebileceğiniz 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 Soru Cevapları sitemizde yer almaktadır.

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 229 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevabı 

İki tam sayıdan büyüğünün küçüğüne bölümünde bölüm 8, kalan 1’dir. Küçüğün büyüğüne bölümünde bölüm 0,12 ve kalan 0 olduğuna göre iki tam sayıyı bulunuz.

Aşağıdaki problemleri, iki bilinmeyenli denklemler kurarak çözünüz.
a) İki sayının farkı 64’tür. Büyük sayının yarısı, küçük sayıdan 5 fazladır. Bu sayıları bulunuz.
b) Toplamları 80 olan iki sayıdan birinin y ’si, diğerinin -1 ’una eşittir. Bu sayıları bulunuz.
c) Baba ile oğlunun yaşlarının toplamı 60’tır. Babanın yaşı oğlunun yaşına ölünürse bölüm 3, kalan 4 oluyor. Baba ile oğlunun yaşlarını bulunuz.
ç) Bir çiftlikteki tavuk ve koyunların toplam sayısı 35, ayaklarının toplam sayısı 110’dur. Buna göre çiftlikteki tavuk ve koyunların sayısını bulunuz.

… sistemini sağlayan y değeri, aşağıdakilerden hangisidir?

… denklem sisteminin çözümü olan (x, y) sıralı ikilisi (4, 1) ise a + b kaçtır?

Aşağıdaki denklemlere uygun problemler kurunuz. Kurduğunuz problemleri boş bırakılan yerlere yazarak çözünüz.

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 227 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı 

Sınıftaki arkadaşlarınız, bilinmeyen değerleri bulana kadar bilinmeyen değerleri bulanlar, bu şekilde ipucu vermeye devam ediniz.
Bilinmeyen değerleri bulmak için nasıl bir yol izlediniz? Açıklayınız.
Bilinmeyen değerleri bulmak için genel bir yöntem kullanılabilir mi? Düşününüz. Ulaştığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız.

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki denklem sistemlerini “yok etme metodu” ile çözünüz.

Aşağıdaki denklem sistemlerini “yerine koyma metodu” metodu ile çözünüz.

Aşağıdaki denklem sistemlerinin çözüm kümelerini bulunuz

Toplamları 525, farkları 115 olan sayıları bulunuz.

3 yıl önce Oya’nın yaşı, Suna’nın yaşının 4 katıydı. 5 yıl sonra Oya’nın yaşı, Suna’nın yaşının 3 katı olacaktır. Bu duruma göre Oya’nın ve Suna’nın şimdiki yaşlarını bulunuz.

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 226 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 225 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 224 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 223 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 222 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 221 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 221 Cevabı 

Aşağıdaki problemlerin denklemlerini kurunuz ve denklemlerin çözümlerini yapınız.

Yarısının 3 katının 10 fazlası 40 olan sayı kaçtır?

Sanem, parasının önce -5 ’ini sonra y ’sini harcadı ve cebinde 36 TL’si kaldı. Sanem’in alışverişten önce kaç TL’si vardı?

-3 ’ü ile y ’sı arasındaki fark, 12 olan sayı kaçtır?

Mert, parasının -5 ’ini harcadıktan sonra geri kalan paranın y’sinin 4 TL olduğunu gördü. Mert’in parasının tamamı kaç TL’dir?

Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 221 Soru Cevapları

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 220 Soru Cevapları


Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.