9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47 Soru Cevapları

img

İçinde bulunduğumuz 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında tarih dersi 9. sınıf öğrencilerinin en çok önem vermeleri gereken derslerden birisi olarak gözler önüne gelmektedir. Bu bağlamda 9. sınıf tarih ders kitabı sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47 cevapları ve sorularını sizler için bir araya getirdik. 9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47 Soru Cevapları aşağıda yer almaktadır.

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 42 Soru Cevapları

1. Medeniyetlerin ortaya çıkmasında coğrafyanın nasıl bir etkisi olmuştur?

Coğrafyanın etkisi büyüktür. Çünkü insanlık ancak uygun koşulları bulunca ilerleyebilmektedir. Bu koşullar sulak araziler, verimli ovalar, güvenli bölgeler gibi yerlerin olmasıdır. Örnek olarak dağlık bölgelerden çok insanların verimli ovalarda ya da su kenarlarında medeniyetler kurması buna örnektir.

2. Yaşadığınız bölgede tarih öncesi döneme ait yerleşim yerleri var mıdır? Araştırınız?

Var. Antalya’da bir çok kazı yapılmakta. Ve tarih öncesi dönemlere ait bir çok kalıntıya rastlanmıştır. Mağaralara çizilen resimler de vardır.

Türkiye’de Maden Devri:
Anadolu’da üretim artmasına paralel olarak ticaret gelişmiş, toplumsal ilişkiler hızlanmıştır.
Yazı, Asurlu tüccarlar tarafından Türkiye’ye getirildi.
Anadolu’da ilk yazılı belgeler Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de bulundu. Böylece Anadolu’da tarih çağları başladı (M.Ö. 2000).

3. Konar-göçer ve yerleşik toplumların özellikleri nelerdir?

Konar göçer toplumlar göçebe yaşamaktadırlar. Bir yerde durmadıklarından geçimlerini hayvancılıkla sağlamaktadırlar. Çadırlarda kalmaktalar. Oysa yerleşik toplumlar yaşadıkları yerlerde evler yapmaktadırlar. Tarımla uğraşmışlardır.  Konar göçer hayatta temel geçim kaynağı Hayvancılıktır. Az da olsa Tarım yapılsada bu kendileri için mısır ve hayvanları için yoncadan öteye gitmez. Konar Göçer hayatta insanlar yazın yaylaklarda kışın kışlaklarda yaşarlar.

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 43 Soru Cevapları

İlk insanlara ait izler nerelerde görülebilir?

İlk insanlara ait izler kuzey yarım kürenin bazı alanlarında ılıman iklim kuşakları oluşmuştur. Bunun sonucunda doğal çevre insan yaşamına uygun hâle gelmiş ve ilk yerleşme ile ilgili hareketlilikler bu kuşakta görülmeye başlanmıştır. Bu yerleşimler günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce Anadolu’nun güney doğusunda ve Mezopotamya’da ortaya çıkmıştır.

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 44 Soru Cevapları

Tarımın başlamasıyla insan hayatında ne gibi değişiklikler yaşanmıştır?

İnsanoğlu, kendiliğinden yetişen yabani buğday, arpa, çavdar gibi tahılları toplayarak kullanmıştır. Daha sonraki süreçte insanlar bu yabani tahılları ıslah ederek kendi kontrolünde planlı bir tarımsal faaliyete başlamıştır. Böylece bölgedeki avcı ve toplayıcı toplumlar giderek üretici konuma geçmiştir. Tarıma geçişle birlikte keçi, koyun, sığır, domuz, at ve köpek gibi hayvanlar evcilleştirilmiş ve günümüzdeki köy yaşamına benzer yaşam biçimleri oluşturulmuştur. Ancak konar-göçer yaşam tarzı, avcılık-toplayıcılık faaliyetleri ile birlikte sürdürülmeye devam etmiştir. Çok uzun süren avcı-toplayıcı ve konar-göçer yaşam tarzı artık tarım yapılan, hayvan evcilleştirilen ve köylerde yaşanan yeni bir sürece girmiştir. Böylece insanın yaşam biçiminde ve üretim-tüketim alışkanlıklarında devrim niteliğinde değişiklikler yaşanmıştır. Yerleşik yaşam ve tarımsal üretim sonucunda daha kolay beslenme yollarının öğrenilmesi, nüfus artışına yol açmıştır. İnsanoğlunun, verimi yüksek tahılları seçmesi ve tahılların sulak bölgelerde ekilebileceğini anlaması, insanlık tarihinde ilk defa tarımsal üretime dayanan bir ekonominin oluşumunu sağlamıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

Kazılarda elde edilen bu buluntular insanlık tarihine ne gibi katkılar sağlamıştır?

İnsanların o dönemde ne giydiklerini, ne yediklerini, ne avladıklarını ve de nasıl bir yaşam sürdüğü hakkında bizlere çok önemli bilgiler sunmaktadır.

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 45 Soru Cevapları

Yazıdan önceki dönemde toplumlara ait yaratılış ile ilgili mit ve efsaneler nelerdir? Slayt hazırlayarak sınıfta sununuz.

Bu slaytı kendiniz hazırlayınız.

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 47 Soru Cevapları

Ateşin kontrol altına alınması, insan hayatında ne gibi değişikliklere neden olmuştur? Bir metin hazırlayarak sınıfta okuyunuz.

Ateş insanlığın başlangıçtan bu yana yapmış olduğu en önemli bulguların başında gelmektedir. Çünkü barınmadan beslenmeye insan hayatını tamamen değiştirmiştir. Artık insanlar eti pişirmeyi ya da ateş sayesinde ısınmayı barınmayı başarmıştır. Bu da içinde yaşadıkları mağaralardan tutun da yedikleri her türlü besine kadar yaşamlarına etki etmiştir.

Etiketler:, , ,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.