9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 Soru Cevapları

img

Tarih dersi her eğitim öğretim yılında olduğu gibi bu yılda 9. sınıf öğrencilerinin en çok dikkat etmeleri gereken derslerden birisi olarak gözler önüne gelmektedir. Bu bağlamda 9. sınıf tarih ders kitabı sayfa 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 cevapları ve sorularını sitemize dahil ettik. 9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 Soru Cevaplarına aşağıdan ulaşabilir, ödevlerinizin cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 51 Soru Cevapları

Günümüzde kabile anlayışına sahip topluluklar hangi bölgelerde yaşamaktadır? Sonuçları sınıfta paylaşınız.

Afrika’da yaşamaktadır. Örnek Minangkabau

4 milyonluk nüfusuyla Endonezya’da bulunan Minangkabau, bilinen en büyük anaerkil toplumdur. Kabile hukukunun anneden kıza geçen miras düzenlemesinin yanı sıra, Minangkabau halkı anneye ve anneliğe toplumda en fazla değer veren kabiledir.
Deyim yerindeyse kadınların krallıklarının hüküm sürdüğü bu topraklarda, erkekler ise politika ve din konularıyla ilgilenirler. Ancak her iki cinsiyette de güçler ayrılığı eşit olarak sağlanmaktadır. Evliliklerde her kadının kendisine özel yatak odası vardır. Kocası onunla uyuyabilir ancak sabah erkenden uyanıp annesinin evine kahvaltıya gitmek durumundadır. Erkek çocukları 10 yaşına geldiğinde, annesinin evinden ayrılır ve erkekler tarafında kalarak hem hayat hem de din üzerine eğitimler alırlar. Kabile şefleri genelde erkek olmakla beraber, şefleri kadınlar seçer ve başarısız olduklarını düşündükleri an onları görevden alabilirler.

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 52 Soru Cevapları

İlk Çağ’da Akdeniz’de Fenikeliler dışında kolonicilikte gelişen medeniyetler hangileridir?

Asurlular, İyonlılar

İyonyalılar
Dorların baskısı sonucunda Akaların bir kısmı Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya göç etmişler ve İzmir çevresindeki yerli halkla kaynaşarak şehir devletleri kurmuşlardır. Bu şehir devletleri arasında siyasal birlik sağlanamamıştır. İyon şehir devletleri arasında en tanınmışları Efes, Milet, Foça ve İzmir’dir.
Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitim noktasında bulunan İyonyalılar, kısa zamanda ileri bir medeniyet kurmuşlar ve kolonicilik faaliyetleriyle zenginleşmişlerdir.

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 53 Soru Cevapları

Türk tarihinde kurulan Büyük Selçuklu ve Osmanlı devletleri kuşatıcı mıdır?

Evet. Bazı imparatorluklar ele geçirdikleri yerlerdeki kişileri ve kültürleri dışlamayıp oradaki insanları devlet sistemi içinde kullanmış ve onlardan faydalanmıştır. Osmanlı ve Selçuklular’da böyle yapmışlardır.

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 54 Soru Cevapları

Teokratik yönetim nedir?

Din kurallarına dayalı olan yönetim şekline “Teokrasi” ya da “Teokratik” adı verilmektedir. Yani, teokratik yönetim şeklinde devlet organları üzerinde siyasi otorite yerine dini otorite etkilidir. Başka bir deyişle ise; devlet işlerinde ruhban sınıfının sorumlu olduğu ve devlet işlerinin dini esaslara dayandırıldığı yönetim şekline “Teokrasi” denir.

Din kurallarının temel alındığı teokraside, kurallar genellikle dini kuralların aynısıdır ya da bir çok kural dini kurallardan büyük ölçüde etkilenmiş olan kurallardır. Çünkü bu yönetim şeklinde kuralların dini temellere dayandırılması meşrutiyet için gereklidir.
Teokratik yönetim şeklinde sahip olan ülkelerde hukuk sistemi dine göre şekillendirilir ve en yüksek merci olarak ruhban sınıfı görülür. Teokratik yönetim şeklinde kanunlar her ne kadar dini esaslara dayandırılmış olsa da bu yönetim şeklinde doğma mantığı ve akli durum her koşulda göz önünde bulundurulmaktadır. Genellikle mantıklı, akli ve pratik durumlar olarak varsayılan dogmalara adapte edilmek amaçlanır. Bu nedenle de teokratik devlet anlayışının temelinde dogma vardır diyebiliriz; dogmalar dışında her tür bilgi ikinci plana atılmaktadır.

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 55 Soru Cevapları

Günümüzde var olan yönetim şekilleri nelerdir?

Cumhuriyet, Krallık, Emirlikler, Eyaletler, Özerk Yönetimler

Asurluların geniş bir alana hükmedebilmesinin sebepleri nelerdir? Bir metin yazarak sınıfta okuyunuz.

Asurlular zamanlarında ileri bir teknolojiye sahiptir. Savaşlarda başarılı olmuşlardır. Bu başarılarında yaşadıkları coğrafyada onlara yardımcı olmuştur. Coğrafya sayesinde Asurlular hem zenginliğe erişmişler hem de bilimde gelişme şansı bularak geniş bir alana hükmetmeyi başarmışlardır.

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 57 Soru Cevapları

İlk Çağ’da Anadolu’da yaşayan Hitit, Frig, Lidya ve Urartu medeniyetlerinin merkezlerini yazınız.

  • Hitit : Hattuşa
  • Frig : Gordion
  • Lidya : Sardis
  • Urartu : Tuşpa

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 58 Soru Cevapları

İlk Çağ’da yaşayan Türk toplumlarında sosyal sınıf ayrımı var mıdır? Sonuçları sınıfta paylaşınız.

Yoktur. Çünkü herkes savaş zamanında savaşır barış zamanında da beraber çalışırdı. Bundan dolayı da ne ruhban sınıfı ne de aristokrat kesim yoktur.

Etiketler:, , ,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.