Anonim Şirket Kurulumu ve İşlemleri

img

Anonim şirketi kurmak ve anonim şirketi kurulumu esnasında yapılması gereken işlemler , hazırlanması gereken belgeler ile beraber kafanızdaki tüm soruları gidermek için sizlere anonim şirketi kurulumu ve işlemleri hakkında detaylı bir makale hazırlamak istedik.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirketi , sermayesi belli ve sermayesi belirli paylara bölünmüş , borçlarından dolayı sadece mal varlığı ile sorumlu bulunan şirket türüdür.

Anonim şirketi aksi bit durum olmadığı sürece 50.000 TL sermaye ve en az 1 ortak ile kurulmaktadır. Eğer anonim şirketi halka açık değilse şirketin başlangıç sermayesi en az 100.000 TL olması gerekmektedir. Kurulacak olan anonim şirketinin unvanı Türkçe ise mutlaka faaliyet gösterdiği konunun belirtilmesi gerekmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15 Kasım 2012 tarih 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmese İlişkin Tebliğ” uyarınca; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir.

Anonim Şirketi Kuracakların Dikkatine

 1. Anonim şirketi kayıtlarında vergi numarası olmayan firmaların vergi levhası fotokopileri , tescil evraklarının ekinde verilmesi gerekmektedir. Verilmediği taktirde tescil işlemleri kabul edilmemektedir.
 2. Anonim şirketi kuruluş işlemlerinde maliyeden veya vergi dairesinden alınan tescilli potansiyel vergi numarası ile ibraz edilmesi gerekir. Eğer ibraz edilmediği taktirde kuruluş işlemleri yapılmamaktadır.
 3. Eğer ana sözleşme noter onaylı değil ve mersis sistemi ile düzenlenmemiş ise işleme alınmamaktadır.

Anonim Şirketi Kurulunda Hazırlanması Gereken Belgeler

 1. Oda Kayıt Dilekçe Örneği ( Şirket yönetim kurulu ve yetkili üyeler ile beraber imzalanması gerekmektedir. Eğer vekaleten imzalanmış ise mutlaka vekaletin aslı ve bir adet fotokopisi evraklara eklenmelidir. Dilekçe içerisinde şirketin bağlı olduğu vergi dairesi belirtilmelidir. Dilekçe içerisinde yer alan tarih kısmı notere gidilen tarih olmakla beraber , şirketin unvanı , işletmenin sermayesi , işletmenin açılış tarihi , nace kodu ( işletmenin faaliyet konusunun kodu ) , nace kodu tanımı ( mali müşavirden destek alınabilir. ) , işletme yetkilisinin telefon numarası ve email adresi , ilgili vergi dairesi ile aynı zamanda başvuru sahibinin adı soyadı ve imza kısmı doldurulmalıdır.  )
 2. Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu ( Kuruluş bildirim formu toplamda 3 nüshadan oluşmaktadır. Bu 3 sayfanın da eksiksiz dolması gerekir. Formda iş yeri ile alakalı bilgiler , SM/SMMM/YMM/Avukat bilgileri gibi formlar bulunmaktadır. Bu formda dikkat edilmesi gerken unvan bölümüne yazılacak olan şube ibaresinden yurt dışındaki şirketlerin Türkiye’de açılacak şubeleri olarak anlaşılacağıdır. )
 3. Anonim şirketi yabancı uyruklu kişi ve ortaklar barındırıyorsa mutlaka pasaportlarının noter tasdiki , vergi dairesinden alınmış vergi numarası veya yabancılara verilen kimlik numarasını gösterir belge aranmaktadır. Bunun yanında Yabancılar Şube Müdürlüğünde temin edilmiş olan ikamet teskeresinin noter onayı gerekmektedir.)
 4. Yurt dışında ikamet eden ve Türkiye’de anonim şirketi kurmak isteyen vatandaşlar için yurt dışında oturduğuna veya yurt dışında çalıştığına dair o ülkenin belirli makamlarından alınmış bir belge gerekmektedir. Bu belge Türkiye’de tercüme edilmiş olmalı ve noter tasdiki yapılmalıdır.
 5. Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi ( Noter tasdikli olması gerekmektedir. Toplamda 3 nüsha olmalı ve mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. )
 6. Anonim şirketi kuracak olan kişilerin şirket unvanı altında 2 nüsha imza beyannamesi hazırlanmalıdır.
 7. Anonim Şirket Kurucular Beyanı
 8. Anonim şirketini sermayesinin %004’ü ( on binde dördü ) Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesine ve 80000011 nolu hesaba veya TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11 nolu IBAN’a EFT/Havale yöntemi ile yatırılıp dekontunun alınması gerekmektedir.
 9. Anonim şirketi pay bedellerinin veya anonim şirketinin ana sözleşmesinde belirtilen tutarın %25’i tescil işlemlerinden önce kalan kısmının da şirket tesciline müteakip 24 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
 10. Oda kayıt beyannamesi (http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/Tuzel_Kisi.pdf adresinden temin edilebilir. )
 11. Şirket unvanına bağlı ve aynı sermayede devri alınacak işletmelerin değerinin tespitine ilişkin olan mahkeme ve bilir kişi tarafından hazırlanan raporun aslı ve noter onaylı sureti
 12. Şirkete koyulan sermaye üzerinde herhangi bir kısıtlama veya sınırlamanın olmadığını gösterir sicilden alınan yazı
 13. Aynı sermayede bulunan taşınmazların , mülkiyet hakları ve kayıtları bulunan sicillere şerh verdiğine dair belgenin aslı
 14. Şirket kurucuları ve diğer kişiler ile kuruluşta yapılan sözleşmeler
 15. Anonim şirketi kurulumunda ve yönetim kurulunun kabul ettiklerine bağlı , noter onaylı belge. Bu belgeler yerleşim yeri , uyruğu , Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası , yabancı bir kişi ise ikametgah teskeresi ve ya vergi kimlik numarası bulundurulmalıdır.
 16. Eğer tüzel bir kişi yönetim kuruluna seçilmiş ise , tüzel kişinin adına düzenlenmiş ve bizzat kendi tarafından hazırlanmış , adı soyadı , adres bilgiler, T.C. kimlik numarasını barındıran belge ( yabancı uyruklu ise ikametgah teskeresi )
 17. Şirket ortağı reşit değilse mutlaka anne ve babasından noter onaylı muvvaffakname yada mahkemeden alınmış kayyum atama kararı gerekmektedir.

Anonim Şirketi Kurmak için Aranan Şartlar

 • Bir anonim şirketi kurabilmek için bir pay sahibi veya daha fazla kurucunun olması şarttır.
 • Anonim şirkette gerçek veya tüzel kişiler , anonim şirketinde pay sahibi olabilir.
 • Daha önce 6762 sayılı kanunda sadece gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi olabilirken , 6102 sayılı TTK ile tüzel kişiler anonim şirketinin yönetim kuruluna seçilebilir hale gelmiştir. Artık tüzel kişilerde direk olarak yönetim kuruluna seçilebilmektedir.
 • TTK’nın 332. Maddesine göre bir anonim şirketinin sermayesi en az 100.000 TL olması gerekmektedir.
 • Kurulacak olan anonim şirketinin unvanı , “ Türk , Türkiye , Cumhuriyet ve Milli ” gibi kelimelerin kullanılması için Bakalar Kurulu Kararı alınması gerekmektedir.
 • Sermayenin tamamı yerli olması ve en az 1 milyon TL ile yatırım hacmi tutarının 5 milyon TL olması,
 • Bir anonim şirketin esas sözleşmeye atanmış veya genel kurulu tarafından seçilmiş kişiler yönetim kurulunda bulunabilir. Bir anonim şirketinin yönetim kurulu üyesi en fazla 3 yılda bir süreyle seçilmelidir. Yönetim kurulu ise en az 1 tüzel veya gerçek kişiden oluşmaktadır.

Anonim Şirketinin Kuruluş Maliyeti Nedir?

Anonim şirketi kurulu için bir çok firma danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu danışmanlık ücreti her sene değişmekle beraber en son verilen hizmet doğrultusunda yaklaşık olarak 3000 – 3500 TL arasında bir maliyet oluştuğunu söyleyebiliriz.

Eğer bir anonim şirketi kurmak ve bu işi tek başına yapmak yerine isterseniz mali müşavirden veya internet üzerinden arama yaparak anonim şirket kurma danışmanlarından yardım almanız gerekebilir.


Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.