Atatürk Döneminin İlk Sanayi Bakanı

img

Osmanlı döneminde 2.Mahmud’un yaptığı ıslahatlar neticesinde devlet görevlileri nazırlık adı altında bakanlardan oluşan bir heyette birleştirilmişlerdir. 1838 yılında “Meclis-i Ziraat ve Ticaret komisyonu” kurulmuş bu tarihten sonra ise çeşitli isimler alarak sanayi nazırlığı 1992 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. İlk TBMM hükümetinde iktisat nezareti adında görevlerini yürüten bakanlığın görev alanını Ticaret, Ziraat, Orman ve Maadin işleri olarak genişletilmiştir.

Daha sonraki yıllarda iktisat bakanlığından Ziraat bakanlığı ayrılmıştır. Bu durumda iktisat bakanlığı iyice küçülmüş bu durum 1949 yılına kadar böyle devam etmiştir. Daha sonra ekonomi ve Ticaret bakanlığı Cumhurbaşkanının onayıyla tekrar birleşmiş, Ekonomi ve Ticaret Vekaleti kurulmuştur ancak bir yıl sonra bu bakanlık ayrılarak İşletme bakanlığını kurmuştur. 1971 yılında ise ilk kez Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kurulmuştur

Atatürk Dönemi Sanayi Bakanı

Atatürk döneminin ilk sanayi ve ticaret bakanı Hasan Hüsnü Sakadır. 1885 tarihinde Trabzon’da doğmuş, Trabzon Askeri Rüştiyesi, İstanbul Mercan İdadisi ve Mülkiye Mektebinden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini yapmak amacıyla Fransa’ya gönderilmiştir. Mezun olduktan sonra üniversitelerde hukuk ve maliye dersleri vermeye başladı ve doçent unvanını aldı. Son Osmanlı Mebussan Meclisine Trabzon Mebusu olarak seçildi. 1921 yılında TBMM’ ye Trabzon vekili olarak katıldıktan sonra Maliye Bakanlığına bir yıl sonrada İktisat Vekilliğine getirildi. Lozan konferansı görüşmelerine İsmet İnönü’yle beraber delege olarak katıldı. Başarılı çalışmalarından ötürü İsmet İnönü Hükümeti döneminde ilk olarak Ticaret vekilliğine daha sonra ise Maliye vekilliğine getirildi.

1926 yılında bakanlıktan istifa edip TBMM başkanlığına seçilmiştir daha sonra ise üniversitelerde profesör unvanıyla dersler vermeye başlamıştır. 1944 yılında hükümet kurma görevi verilen Hasan Saka 1960 yılında İstanbul’da vefat etti.

Etiketler:, , , , , ,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.