Atatürk Gülümsedi Metni Etkinlik Soru Cevapları

img

6. sınıflar için Türkçe dersi diğer bir çok ders gibi son derece önemlidir.  Bu bağlamda 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında 6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabının 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 sayfalarında yer alan Atatürk Gülümsedi Metni Etkinlik Soru Cevaplarını bir araya getirdik. Tüm 6. sınıf öğrencilerimize derslerinde başarılar dileriz.

Atatürk Gülümsedi Metni  1. Etkinlik

Sözcük ve sözcük gruplarının anlamları:

dağılmak: Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak.
Şiirdeki Kullanımı: Dağıldı kara bulutlar.
Cümlem: Kopan kolyenin boncukları etrafa dağıldı.

yöntem: Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
Şiirdeki Kullanımı: Eğitiyorsunuz yolunca yöntemince.
Cümlem: Bilim adamları daha hızlı internet erişimi için yeni bir yöntem üzerinde çalışıyorlar.

iştah: Yemek yeme isteği.
Şiirdeki Kullanımı: Bir iştah kızda oğlandaBir iştah kızda oğlanda.
Cümlem: Hasta olunca hiç iştahım kalmıyor.

ufuk: Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer, çevren.
Şiirdeki Kullanımı: Aydın ufuklara yürüyor hızla.
Cümlem: Ufukta güneş görünene kadar evin önünde nöbet tutacak.

kürsü: Kalabalığa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yer.
Şiirdeki Kullanımı: Kürsüde kendini görünce.
Cümlem: Konuşmamı yapmak için kürsüye çıkarken çok heyecanlandım.

Atatürk Gülümsedi Metni  2. Etkinlik

Altı çizili sözcük ve sözcük gruplarının Atatürk Gülümsedi metni şiirinden hareketle tahmin edilmesi ve cümlede kullanılması:

Siz sınıfa girince. 
Dağıldı kara bulutlar

Tahminim: Olumsuzluklar, kötü şeyler
Cümlem: Yine ülkemizin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Baktı ki karışmış aramıza, 
Çiziyorsunuz yolu, 
(yolunu çizmek)

Tahminim: Hedef göstermek, amaca giden yöntemleri belirlemek.
Cümlem: Meslek hayatımda başarıya ulaşmak için kendime yeni bir yol çizdim.

Bir koşu varmışız okula 
Özlemle açılmış kitaplar

Tahminim: Acelece.
Cümlem: Bir koşu bakkaldan yoğurt alıp geldim.

Atatürk Gülümsedi Metni  3. Etkinlik

Sözcüklerin eşleştirilmesi:

Atatürk Gülümsedi Metni  4. Etkinlik

Atatürk Gülümsedi metni sorularının cevapları:

Soru 1:
Yolunca, yöntemince ifadeleriyle, doğru olarak, olması gekene uygun olarak öğretme anlatılmak istenmiştir.

Soru 2: 
Atatürk, öğretmen sınıfa girince, okulun ve öğretmenin düşüncelerinin yeni olduğunu görünce, öğretmenin genç ve bilgili olduğunu görünce, öğrencileri görünce seviniyor.
Atatürk okullar kapalı olunca üzülüyor.

Soru 3:
“Atatürk gülümsedi öğretmenim / Kürsüde kendini görünce…” dizelerine göre Atatürk, kürsüde kendisini öğretmende görmüştür. Atatürk de bir öğretmendir. Öğretmen de kendini görmüştür.

Soru 4:
Şiirde seslenen öğrencidir. Atatürk’ün gülümsemesi, eğitim ve öğretimin Atatürk’ün planladığı gibi olması nedeniyledir. Bu gülümseme her şeyin yolunda olduğunu temsil ettiği için bu denli önemlidir.

Atatürk Gülümsedi Metni  5. Etkinlik

— Atatürk Gülümsedi metni dörderli dizeler halinde kıta olarak kümelenmiştir.

— Atatürk Gülümsedi metni şiirinin konusu Atatürk’ün eğitim öğretim anlayışıdır.

— Şiirde temel anlam dışında kullanılan sözcükler vardır. Örnek: kara bulutlar

Atatürk Gülümsedi Metni  6. Etkinlik

1. Atatürk’ün, bir tabloda güçlü, yağız bir atın üzerinde resmedilmesi → Tablo Atatürk ile ilgilidir. Başka üniforma, kalpak, bulut, toprak gibi ögeler vardır.

2. Atatürk’ün, “Bu tabloyu kimseye göstermeyin.” demesi → Bir tablonun içeriği Sakarya Savaşı’nın ruhunu tam olarak yansıtmadığı için Atatürk’ü kızdırmıştır.

3. Herkesin büyük bir şaşkınlık içinde Atatürk’e bakması → Atatürk’ün bu tabloyu beğeneceğini düşündükleri için yanındaki kitle şaşkınlık içindedir.

4. Atatürk’ün, tablonun yansıttığı iletileri olumsuz bulması → Bir başarının değeri tam olarak yansıtılamazsa küçülür. Sakarya Savaşı’nda hem askerler hem de hayvanlar perişan heldedirler. Ressam bunun tam aksini çizmiştir.

5. Bir olaya veya duruma ilişkin gerçeklerin çarpıtılması, olduğundan farklı gösterilmesi yanlış anlaşılmaya neden olur.

Atatürk Gülümsedi Metni  7. Etkinlik

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

Atatürk Gülümsedi Metni  8. Etkinlik

Sözcüklerin sahip oldukları ünlülere göre uygun kutulara yazılması:

Sadece İnce Ünlüler:
– düşünce
– gülümsedi
– gözleri
– özlem
– sevgi
– kürsü

Hem İnce Hem Kalın Ünlüler:
– günaydın
– iştah
– çiziyorsunuz
– Atatürk

Sadece Kalın Ünlüler:
– bakış
– doğmak
– aydınlık
– kızda
– sınıf
– ufuklar
– oğlanda
– dağılmak
– sımsıcak
– onca

Etiketler:, , , ,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.