Bilgi Ve Bilginin Gelişimi

img

Gerek zekâ gerekse aklın en önemli malzemesi, ham maddesi bilgidir. Bilgi, çağımızın önemli ihtiyaçlarından biridir. Bilgi, toplumların her alanda gelişmesinde birinci derecede etkiye sahiptir. Bilgi, tarih boyunca medeniyetlerin gelişmesi ve etkin olmasında da büyük bir rol oynamıştır. İnsanlık tarihi boyunca, zaman içinde doğan şartlar ve teknik imkânlarla değişik alanlarda her dönemde, gelişimin en önemli unsuru olan bilginin üretimi ve kullanılması hiç şüphesiz insanın zihinsel fonksiyonları ve akıl gücü sayesinde gerçekleşmiştir. Dünyaca ünlü kişisel gelişim uzmanı Anthony ROBBINS (Antoni Robins) “Sınırsız Güç” isimli eserinde bilgi konusunda şunları söylemektedir: “Tarih boyunca hayatımızı kontrol eden güçler, çok değişik ve birbirine zıt şekillerde ortaya çıkmıştır. İlk çağlarda güç, tamamen fizyolojinin sonucuydu. En kuvvetli ve en hızlı olan kişi kendinin olduğu kadar, çevresindekilerin de hayatını yönlendirme gücünü elinde bulundururdu. Medeniyet ilerledikçe güç, mirasla geçer oldu. Gücünü oluşturan simgelerin içinde yaşayan kral; kusursuz otoritesiyle ülkeler yönetir, diğerleri de ona yakınlıklarıyla kazanırdı. Endüstri çağının başında güç, sermaye idi. Onu elde eden endüstriyel ürünlere hükmederdi. Tüm bunlar şimdi de hayatta rol oynamaya devam ediyor. Her şeye karşın günümüzde gücün gerçek kaynağı, yine de uzmanlaşmış bilgiden geliyor. (…) Orta Çağ’da kral değilseniz başarılı olmak için çok sayıda zorluğu yenmeniz gerekiyordu. Endüstri çağının başlarında da sermayeniz yoksa onu elde etmek için, kendinize has özelliklerinizi gerçekten çok kurnazca kullanmanız gerekiyordu. Fakat bugün, herhangi bir çocuk bile bir ortaklık kurarak dünyayı değiştirebilir. Modern dünyada kralların kudreti bilgidir. Bilginin çeşitli şekillerini kullanarak uzmanlaşan insan, kendini ve birçok yönden de tüm dünyayı değiştirebilir.” Bilgi de kendi içerisinde bazı sınıflara ayrılmıştır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

1. Duyum ve algılarımız yoluyla özellikle ailemiz ve yakın çevremizden edindiğimiz bilgi gündelik bilgidir.

2. Felsefi düşünce ile temellendirilmiş bilgi felsefi bilgidir.

3. Allah’ın peygamberleri aracılığıyla insanlara aktarmış olduğu bilgi dinî bilgidir.

4. İnsanın çevresinde olup bitenlere karşı duygularını estetik bir amaca yönelten ve bunun sonucunda doğaya ve yaşama ”güzel” bakmayı ön gören bilgi sanatsal bilgidir.

5. İnsanın temel ihtiyaçlarını karşılamaya, yaşamını kolaylaştırmaya yönelik araç gereç yapımı ile ilgili bilgi teknik bilgidir.

6. İnsanın bilimsel yöntem ve akıl yürütme yoluyla varlıklar hakkında elde ettiği bilgi bilimsel bilgidir. İnsanoğlu bilginin her türünde uzman olamayacağı gibi tamamen de bilgisiz bir şekilde hayatını devam ettiremez. Bilgi, çağımızın en önemli ihtiyacı ve aracıdır. Bu bilinçle insan kendini bir bilgi türünde yetiştirmeli ve bu bilgi türü sayesinde ürettiklerini, ait olduğu topluma armağan etmelidir.

Etiketler: ,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.