Enerji Çeşitleri Nelerdir?

img

Enerji iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Enerjinin de çeşitleri vardır. Bu yazımızda enerji konusunda en çok merak edilen ve enerji türleri hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. Bilinen 10 ortak enerji şunlardır:

  1. Mekanik Enerji,
  2. Termal Enerji,
  3. Nükleer Enerji,
  4. Kimyasal Enerji,
  5. Elektromanyetik Enerji,
  6. Sonik Enerji,
  7. İyonlaşma Enerjisi

Mekanik Enerji

Mekanik Enerji

Mekanik enerji bir cismin hareketi veya konumundan kaynaklanan enerjidir. Kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Potansiyel ve kinetik enerjiden herhangi birine sahip olan cismin mekanik enerjisi vardır. Hareket eden bir arabanın kinetik enerjisi vardır. Dağ üzerinde hareketsiz duran arabanın ise konumundan dolayı potansiyel enerjisi vardır.

Termal Enerji

termal enerji

Termal veya ısı enerjisi, iki sistem arasındaki sıcaklık farkı sonucunda oluşur. Ortama göre sıcak olan bir fincan kahve termal enerjiye sahiptir. Sıcaklık farkı sonucunda ısı üretilir ve bu şekilde termal enerji elde edersiniz.

Nükleer Enerji

Nükleer Enerji

Nükleer enerji, atom çekirdeğindeki değişikliklerden veya nükleer reaksiyonlardan kaynaklanan enerjidir. Nükleer fisyon , nükleer füzyon olayları nükleer enerjinin örneklerindendir. Hidrojen ve atom bombaları, bir nükleer santralde füzyon tepkimeleri sonucunda açığa çıkan sıcaklıkla üretilen elektrik enerjisi belli başlı örnekleridir.

Kimyasal Enerji

kimyasal enerji

Kimyasal enerji atom ya da molekül arasında kimyasal reaksiyonların neticesinde ortaya çıkar. Elektrokimyasal enerji ve kemilüminesans(kimyasal ışıma) gibi çeşitleri vardır. Elektrokimyada elektronik bir iletken (metal, grafit, veya yarı iletken) ile iyonik bir iletken (elektrolit) ara yüzeyinde gerçekleşen reaksiyonlar ele alınır. Kemilüminesans olayında ise madde gerçekleşen reaksiyon sonucunda ısıl ve/veya ışık ışıması oluşur. Elektrokimyasal hücre veya piller kimyasal enerjiye örnek olarak verilebilir. .

Elektromanyetik Enerji

Elektromanyetik Enerji

Elektromanyetik enerji (veya ışıma enerjisi), ışık ve diğer elektromanyetik dalgaların enerjisidir. Bizim göremediğimiz spektrum da dahil olmak üzere ışınlar elektromanyetik enerjiye sahiptir. Radyo, gama ışınları, X-ışınları, mikrodalga fırınları ve mor ötesi ışık, elektromanyetik enerjinin bazı örnekleridir.

Sonik Enerji

sonik enerji

Ses dalgalarının enerjisidir. Ses dalgaları, hava veya başka bir ortamda gezinir. Ses patlaması, çalan müzik, duyduğumuz sesler örnek olarak verilebilir.

İki cisim arasındaki kütleleri nedeniyle oluşan çekim enerjisidir. Bir rafın üzerine yerleştirilen bir nesnenin sahip olduğu potansiyel enerji ya da dünyanın çevresinde dönen uyduların sahip olduğu kinetik enerji şeklinde yer çekimi enerjisi tezahür edebilir.

İyonlaşma Enerjisi

İyonlaşma enerjisi

İyonlaşma enerjisi, elektronları bulunduğu atom, iyon veya molekülünün çekirdeğine bağlayan enerjidir. Örnek olarak elektronik cihazlarda silisyum, germanyum, ve galyum gibi yarı iletken malzemeler kullanılır. Bu maddeler aralarında bulunan boşluklar ile atomlarda bulunan elektronların orbital atlaması, iyonizasyonu yoluyla mantıksal işlemler yaptırılır.

Etiketler:, , , , , , ,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.