Kategori: Bilim

Aydınlatma Nedir?

Aydınlatma, çevremizde bulunan nesnelerin görünebilmesi için kullanılan ışık uygulamasına verilen genel addır. Bu bağlamda sağlıklı bir aydınlatmanın oluşması için aydınlatmanın doğru bir şekilde uygulanması oldukça önemli olmaktadır. Günümüzde ofisler, endüstriyel...

Hayvansal Proteinler Nelerdir?

bir tanım olarak ve ayrım olarak iki tür protein türü tanımlanmaktadır. Bunlar bitkisel ve hayvansal proteinlerdir. Adlarından da anlaşıldığı üzere bitkisel proteinler bitkilerde, hayvansal proteinler de hayvansal gıda ve ürünlerde...

Türk Kahvesinin Tarihçesi

Kahvenin tarihi M.S. 850 yılına kadar dayanmaktadır. Çok gariptir ki kahveyi ilk keşfeden insanlar değil keçilerdir olup, Etiyopya’da bir çoban keçilerinin bir meyveyi yedikten sonra davranışlarındaki değişikliği fark etmişlerdir. Çoban...

Ölümden Sonra Aktifleşen Genler

Ölümden sonra vücut işlevlerinin hepsi sona erer mi? Yapılan bilimsel bir çalışmaya göre, ölümden sonra da yaşam ile ilgili devam eden fonksiyonlar vardır. Bazı genler, organizma öldükten sonra da günlerce...

Dünyamız Kaç Yaşındadır?

Birçok canlının ve bizlere ev sahipliği yapan Dünyamızın kaç yaşında oluğunu hiç merak etmiş miydiniz? Jeologlar yani yer bilimcilerin elde ettikleri kapsamlı ve son derece net bilimsel kanıtlara dayanarak, Dünya’nın...

Enerji Çeşitleri Nelerdir?

Enerji iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Enerjinin de çeşitleri vardır. Bu yazımızda enerji konusunda en çok merak edilen ve enerji türleri hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. Bilinen...

Uçaklar günümüzde hepimizin de bildiği gibi en hızlı ve en güvenilir ulaşım aracı olarak çağımıza ışık tutmaya devam ediyor. Hava yolu taşımacılığı günümüzde karayolu taşımacılığı kadar güvensiz olmasa da, bir...

Felsefe İle Tanışma

Felsefe Nedir? Felsefe Yunanca Philosophia kelimesinden gelir. Bilgelik Sevgisi anlamındadır. Bilge, bilgileri kendisinde bulunduran hikmet sahibi kimsedir. Felsefe, sorgulayarak bilgiyi yorumlayan sistemleştiren uğraş alanıdır. Evreni tanımaya yönelik bilme ve anlama...

Nükleotid, Gen, DNA ve Kromozom

İnsan milyarlarca hücreden meydana gelmiştir. İnsanın genetik bilgileri ise bu hücrelerin içerisinde bulunan kromozomlarda saklıdır. Hücrenin yönetim merkezinin çekirdek olduğunu, çekirdeğin içerisinde kromozomların bulunduğunu biliyorsunuz. Genetik özellikleriniz hücrelerinizdeki çekirdeğin içinde...

Kemikler hepimizin bildiği gibi vücudumuzu ayakta tutan en temel yapılardır. Kemiklerin yapısına genel olarak baktığımızda organik ve mineral maddelerin bir karışımı olduğunu ifade edebiliriz. Kemikler kollojen adlı fibröz bir proteinle apatite adlı...

Organın Dokudan Farkı Nedir?

Bildiğiniz gibi vücudumuz hücrelerden oluşmuştur. Bu bağlamda hücrelerin bir araya gelmesi ile dokular ve organlar oluşmaktadır. Dokular ve organlar ise canlıların bütününü oluşturmaktadır. Genel olarak baktığımızda hücre, doku ve organlar...