Kolon Kanseri Ve Tedavisi

img

Kanser tedavisinde, her doktor farklı prosedürler uygulayabilir genellikle farklı tedavileri içeren veya birleştiren bir hastanın genel tedavi planını oluşturmak için doktorlar birlikte çalışırlar.  Kolorektal kanser için genellikle bir cerrah, tıbbi onkolog, radyasyon onkolojisti ve gastroenterolog bulunur. Bir gastroenterolog, gastrointestinal sistemin işlev ve bozukluklarında uzmanlaşmış bir doktordur. Kolorektal kanser için en yaygın tedavi seçeneklerini bu makalemizde inceleyeceğiz. Tedavi seçenekleri ve önerileri, kanser türü ve evresi, olası yan etkiler ve hastanın tercihleri ​​ve genel sağlık durumu gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu alanda yapılan çalışmalar bu çeşitli tedavi yaklaşımlarının hastanın yaşı ne olursa olsun benzer avantajlar sağladığını göstermiştir. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda benzersiz tedavi zorlukları olabilir. Tedaviyi her hastaya uyarlamak için, tüm tedavi kararları aşağıdaki faktörleri dikkate almalıdır:

  • Hastanın diğer tıbbi durumları
  • Hastanın genel sağlık durumu
  • Tedavi planının potansiyel yan etkileri
  • Hastanın zaten aldığı diğer ilaçlar
  • Hastanın beslenme durumu ve sosyal desteği

Cerrahi operasyon sırasında tümör ve onu çevreleyen sağlıklı dokular çıkarılır.

Cerrahi rezeksiyona ek olarak, kolorektal kanser için cerrahi seçenekler

Laparoskopik cerrahi seçeneği: Bazı hastalar laparoskopikkolorektal kanser ameliyatı yapabilir. Bu teknikle, bir hasta anestezi altındayken çeşitli inceleme kapsamları karine geçirilir. Anestezi, acıyı bloke eden bir ilaçtır. İnsizyonlar daha küçüktür ve iyileşme süresi genellikle standart kolon cerrahisinden daha kısadır. Laparoskopik cerrahi, konvansiyonel kolon cerrahisi kadar kanseri kaldırmak kadar etkilidir. Laparoskopik cerrahi yapan cerrahlar bu teknikte özel olarak eğitilmişlerdir.

Rektal kanser için kolostomi: Daha az sıklıkta, rektum kanseri olan bir kişinin kolostomisi olması gerekebilir. Burası, atıkların vücuttan çıkması için bir yol sağlamak için kolonun karın yüzeyine bağlandığı cerrahi bir açıklık veya stoma. Bu atık hasta tarafından giyilen bir kese içerisinde toplanır. Bazen, kolostomi rektumun iyileşmesine izin vermek için geçicidir, ancak kalıcı olabilir. Modern cerrahi teknikler ve gerektiği zaman ameliyattan önce radyoterapi ve kemoterapi kullanımı ile rektal kanser tedavisi gören çoğu kişinin kalıcı bir kolostomiye ihtiyacı yoktur.

Radyofrekansablasyon (RFA) veya kriyovlasyon tekniği:  Bazı hastalar bu organlara yayılmış tümörleri çıkarmak için karaciğer veya akciğerlerden de ameliyat olabilir. Diğer yollar, RFA olarak adlandırılan tümörleri ısıtmak için radyofrekans dalgaları şeklinde enerji kullanmak veya kriyoablasyon olarak adlandırılan tümörü dondurmaktır. Tüm karaciğer veya akciğer tümörleri bu yaklaşımlardan biriyle tedavi edilemez. RFA cilt yoluyla veya ameliyat sırasında yapılabilir. Bu, düzenli bir cerrahide çıkarılacak karaciğer ve akciğer dokusunun parçalarının çıkarılmasını önlemeye yardımcı olsa da, tümörün bir kısmının geride kalması ihtimali de vardır.

Ameliyatın yan etkileri de vardır

Ameliyattan önce, sahip olduğunuz spesifik cerrahiden kaynaklanabilecek yan etkileri hakkında sağlık ekibinizle görüşmeniz yararlı olabilir ve yan etkilerin nasıl önleneceğini veya rahatlayabileceğini sormanız gerekebilir. Genel olarak, ameliyatın yan etkileri operasyon bölgesinde ağrı ve hassasiyettir.  Ameliyat aynı zamanda kabızlık veya ishale neden olabilir, bu da genellikle bir süre sonra ortadan kaybolur. Kolostomisi olan insanlar stoma etrafında iritasyona neden olabilir. Kolostomi yapmanız gerekiyorsa, kolostomi yönetiminde uzman bir doktor, hemşire veya bir enterostomalterapist, bölgeyi nasıl temizleyeceğinizi ve enfeksiyonu önlemeyi size öğretebilir.

Kolon Kanserinde Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili x-ışınlarının kullanılması tekniğidir. Genel olarak rektum kanseri tedavisinde kullanılır, çünkü bu tümör başlangıçta başladığı yere tekrar yayma eğilimi gösterir. Kansere karşı radyasyon terapisi konusunda uzmanlaşmış bir doktor -radyasyon onkolojisti-  müdahale eder.

Işın tedavisi: Harici ışınlı radyasyon terapisi, kanserin bulunduğu yere x-ışınları dağıtmak için bir makine kullanır. Radyasyon tedavisi genellikle haftanın 5 günü olmak üzere birkaç hafta boyunca verilir.

Stereotaktik radyoterapi yöntemi: Stereotaktik radyasyon terapisi, bir tümör karaciğer veya akciğerlere yayılmışsa kullanılabilecek bir tür dış  radyasyon terapisidir. Bu tür radyoterapi, küçük bir alana büyük, kesin bir radyasyon dozu sağlar. Bu teknik cerrahi sırasında çıkarılacak karaciğer ve akciğer dokusunun parçalarının çıkarılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, karaciğer veya akciğerlere yayılmış tüm kanserler bu şekilde tedavi edilemez.

Brakiterapi yöntemi: Brakiterapi, vücuda yerleştirilen radyoaktif tohumların kullanılmasıdır. Cerrahi bir seçenek olmadığında karaciğere yayılmış kolorektal kanseri tedavi etmek için SIR-Spheres adlı bir ürünle brakiterapi alan 1 tipte, yttrium-90 adı verilen az miktarda radyoaktif madde karaciğere enjekte edilir. Bu yaklaşımın ne kadar etkili olduğuyla ilgili sınırlı bilgi mevcutken, bazı çalışmalar kanser hücrelerinin büyümesinin yavaşlamasına yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Rektal kanser için radyoterapi:Rektum kanseri için, neoadjuvan terapi adı verilen ameliyat öncesi radyasyon terapisi kullanılabilir ve böylece tümörü çıkarmak daha kolaydır. Kalan kanser hücrelerini yok etmek için ameliyattan sonra da kullanılabilir. Her iki yaklaşım da bu hastalığı tedavi etmek için çalışır. Kemoterapi genellikle radyasyon tedavisinin etkinliğini arttırmak için kemoradyoterapiterapisi adı verilen radyasyon terapisi ile aynı zamanda verilir. Kemoradyoterapi, kolostomiden kaçınmak veya kanserin tekrarlama şansını azaltmak için ameliyattan önce rektum kanserinde sıklıkla kullanılır. Bir çalışma, ameliyat öncesi kemoradyoterapi tedavisinin daha iyi çalıştığını ve cerrahiden sonra verilen aynı radyoterapi ve kemoterapiden daha az yan etkiye neden olduğunu ortaya koyuyor.

Radyasyon tedavisinin yan etkileri var mıdır?

Radyasyon terapi rejiminin olası yan etkileri hakkında doktorunuzla görüşmeniz gerekir. Radyasyon terapisinden kaynaklanan yan etkiler arasında en belirgin olanları; yorgunluk, hafif deri reaksiyonları,  karın ağrısı ve yavaş bağırsak hareketleri olabilir. Aynı zamanda kanlı dışkıların rektumdan kanamanın veya bağırsağın tıkanmasına neden olabilir. Tedavi bittikten hemen sonra çoğu yan etki ortadan kalkar.

Kemoterapi

Kemoterapi, genellikle kanser hücrelerinin yetişme ve bölünme yeteneğini sona erdirerek kanser hücrelerini yok etmek için ilaçların kullanılması yöntemidir. Kemoterapi genellikle bir medikal onkolog, ilaçla kanser tedavisinde uzmanlaşmış bir doktor tarafından verilir.

Sistemik kemoterapi vücuda kanser hücrelerine ulaşabilmek için kan dolaşımına girer. Kemoterapi vermenin yaygın yolu, bir iğne kullanarak damar içine enjekte etmektir.

Kemoterapi, kalan kanser hücrelerini ortadan kaldırmak için ameliyattan sonra verilebilir. Bazı rektal kanserli insanlar için, doktor rektal bir tümörün boyutunu azaltmak ve kanserin geri gelme ihtimalini azaltmak için ameliyattan önce kemoterapi ve radyasyon tedavisi verecektir.

Etiketler: , , , , , , , , ,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.