Memurlar Hizmet Sektörünün Hangi Basamağında Yer Almaktadır?

img

MEMURLUK: Devlet memurları; kamu kurum ve kuruluşlarının çalışan veya kadrolu olarak işi yürüten kişilere denilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları ise devletin resmi kurumlarını oluşturan birimidir. Bu kurumlarda çalışan bireylerin yasal hakları bulunup terör, yüz kızartıcı suç işlemediği sürece görevden atılmamakta ve disiplin cezası almazlar.

Devlet memurluğu hizmet sektörüne dâhil midir?

Devlete bağlı olan tüm kuruluşlar, hizmet sektörünün kuruluşlarıdır. Bu nedenle devlet memurları da hizmet sektörünün çalışanları olarak kabul edilmektedir. Özel kuruluşlardan farklı olarak, devlet kurumlarında iş güvenliği garantisinin bulunmasıdır.

Devlet memuru nasıl olunur?

Devlet memuru olmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Bu şartlar ve özellikler bizzat devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının çalıştırmak istedikleri personelin nitelik ve özelliklerini belirlemek için oluşturdukları şartlara göre alım yaparlar. Bu şartların her birini ayrı ayrı yerine getiren birey devlet memuru olmaya hak kazanır. Bu şartlardan herhangi birisini yerine getiremeyen veya eksik yapan kişiler devlet memuru olmaya hak kazanamaz.

memur

Devlet memuru olmak için aranan şartlar nelerdir?

Devlet memuru olmak için aranan şartlar arasında en önemli olanı TC. Vatandaşı olmak vardır. Herhangi bir suç işlememiş olmak, gerekli olan diploma ve puanı almış olması gerekir.

Devlette memurlar hizmet sektörünün hangi basamağında yer almaktadır?

Memurlar hizmet sektörünün olmazsa olmazları arasındadır ve memurlar bu sektörün demirbaşı niteliğindedir. Hizmet sektörü vatandaşların devletle olan ilişkisini düzenleyen bölümdür. Bireylerin devlete olan durumunu memurlar yine devlet kontrolünde düzenler. Bu açıdan bakıldığında devlet ve birey arasında olan ilişkiyi düzenleyen bir faaliyet mercidir. Bireyler vergi borcunu, mahkeme işlerini, SGK, eğitim ve daha birçok konu dâhil olmak üzere işlerini bu kanal üzerinden yönlendirirler. Memurluk özen gerektiren ve hata götürmeyen bir iştir. Bu yüzden de kutsal bir meslek olarak devam etmektedir.

 

Etiketler:,

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.