Tüsiad Nasıl Bir Yapılanmadır?

img

TÜSİAD Nedir?

TÜSİAD, Türkiye’nin önde gelen girişimcileri, iş insanları tarafından 1971 yılında kurulan gönüllü bir kuruluştur. Türkiye iktisadına katılım sağlayan, iş alanı yaratan ve ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan farklı ticaret alanlarında iş üretimi gerçekleştiren kişilerin ve firmaların katılımı ile oluşmuştur. Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği açılımına sahip olan TÜSİAD, 10 Ocak 2018 tarihi ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları olarak isim değiştirmiştir. İsim değişikliği gerçekleşmiş olmasına rağmen TÜSİAD kısaltması kullanılmaya devam etmektedir.

TÜSİAD Yapılanması

TÜSİAD’ın geçmişi 47 yıla dayanmaktadır. Türkiye’nin gelişim sürecine katkıda bulunan, iktisadi anlamda kalkınmasını sağlayan ve dünya ekonomisi ile olan mücadelesinde güç veren firmaların bir arada bulunduğu bu oluşum pek çok şirketin desteği ile çalışmalarını gerçekleştirmektedir. TÜSİAD ekonomik anlamda bir çözüm ortağıdır ve iş dünyası adına ekonomik bir örgütlenmedir.

TÜSİAD Ne Yapar?

Hem uluslararası hem de yurt içi kalkınmayı destekleyen bu oluşum gelişimin hızlanması adına çeşitli projeler geliştirir ve finansman desteği sağlar. Bu anlamda çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler de düzenleyen kuruluş sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın oluşumuna yardımcı olur.

İş dünyasının önde gelen isimlerinin hem finansman hem de fikir destekleri ile yeni iş alanları desteklenir. Özellikle küçük ölçekli işletmeleri (KOBİ) destekleyen Türk Sanayi ve İş İnsanları Derneğ’i evrensel nitelikte gelişimi destekler.

TÜSİAD girişimci üyelerinin bakış açılarının, oluşturdukları kurumsal kimliklerinin, uluslararası ticaret ve sanayi alanında en iyi şekilde ortaya koyulması ve dünyada örnek teşkil edebilecek yatırımların gerçekleşmesi için destekte bulunur. 2018 yılının ocak ayı itibari ile TÜSİAD’ın başkanlık görevine oy çokluğu ile Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendislerinden Erol Bilecik getirilmiştir.

TÜSİAD’ın 47 yıllık geçmişi Türkiye’nin hem sanayi hem de ekonomi geleceğine ışık tutmaktadır.

Etiketler:

Bu Yazılarımızda İlginizi Çekebilir


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.